18 martie 2011

Stimularea interesului pentru lectură la şcolarul mic

        Micii cititori trebuie iniţiaţi şi obişnuiţi cât mai de timpuriu cu folosirea concomitentă a cărţilor şi a mijloacelor audiovizuale moderne ca şi condiţie esenţială a învăţării eficiente. Toţi cei implicaţi în procesul educativ au nevoie de răbdare, perseverenţă, voinţă pentru a duce la bun sfârşit acest lucru şi, mai ales, de modelul propriu.
         Ca şi cadre didactice, în recomandarea lecturii este necesar să ţinem seama de cerinţele programei, de preferinţele elevilor sau  posibilitatea lor de procurare a cărţilor.
         Când gustul pentru lectură se formează din primii ani de şcoală, acesta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă. Există câteva mijloace prin care se poate urmări dezvoltarea vocabularului elevilor şi a exprimării. Este necesară utilizarea de diverse strategii ale muncii cu cartea care să îi facă pe elevi să îndrăgească eroii din poveşti şi basme, dar în acelaşi timp să-şi dezvolte şi gustul pentru lectură. Una din metode este realizarea unei biblioteci a clasei de unde elevii să poată citi cărţi, de asemenea ei înşişi pot confecţiona cărticele pe diverse teme. Vizionarea unor filme realizate după basme şi poveşti celebre, succedată de citirea textului poate genera, de asemenea discuţii referitoare la diferenţele între film şi textul literar.
           O altă metodă eficientă este selectarea unor fragmente din textele literare, fragmente care să incite la lectura totală a textului. Concursurile, şezătorile literare pot avea influenţe pozitive în acest sens.
           Un rol extrem de important în îndrumarea lecturii elevilor îl are şi mediul familial. Ţinând cont de faptul că dezvoltarea cognitivă şi emoţională a copiilor este diferită, părinţii trebuie să fie atenţi la dezvoltarea armonioasă evitând comparaţiile cu alţi copii şi observaţiile care îi pot inhiba.
            Controlul lecturii elevilor trebuie să fie o activitate permanentă a învăţătorului cu scopul de a preveni comoditatea, efectuarea de lecturi facile, superficialitatea, neglijarea cărţilor. În recomandarea textelor pentru lectură trebuie ţinut cont de sprijinul acestora pentru realizarea obiectivelor şcolare, posibilitatea copiilor de a corela, de a achiziţiona informaţii prin efort propriu, de a dobândi autonomie intelectuală.
         ( Revista DIDACTICA, nr. 18 ianuarie 2011)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jucati-va cu mouse-ul