19 noiembrie 2011

Uniforme şcolare - argumente pro şi contra


       O dezbatere privind uniforma şcolară ar implica extrem de multe aspecte. Voi surprinde mai jos câteva argumente care m-au determinat să aleg pentru elevii mei purtarea uniformei şcolare.
        Specialiştii au demonstrat statistic că acei elevi care poartă uniforme şcolare au rezultate la învăţătură mai bune comparativ cu cei care se îmbracă după bunul lor plac. Uniforma îi face pe elevi să conştientizeze că ei merg la şcoală pentru activităţi educative şi nu pentru afişarea propriilor obiecte de îmbrăcăminte şi accesorii. Mulţi sunt de părere că purtarea uniformei contribuie la menţinerea disciplinei în unităţile şcolare întrucât impune o atmosferă mai strictă determinându-i pe elevi să urmeze regulile şcolii.
          Componenta socială se modifică o dată cu introducerea uniformei: grupurile de elevi se vor forma în funcţie de interese, pasiuni comune, pedagogii considerând că în acest mod se va influenţa pozitiv sentimentul de apartenenţă la un grup.
           În ceea ce priveşte partea financiară există şi aici un argument pro prin reducerea sumelor de bani care trebuie alocate de către acei părinţi care vor să îşi îmbrace copiii după ultimele tendinţe.
          S-a spus de asemenea că uniforma şcolară participă la crearea unui brand al şcolii creând sentimentul de mândrie şi respect pentru şcoala pe care o reprezintă.
           În ceea ce priveşte argumentele contra invocate de specialişti, aceştia susţin că suprimă individualitatea, le inhibă creativitatea şi auto-exprimarea, alimentând spiritul de rebeliune.
        Dincolo de toate aceste aspecte este şi argumentul estetic care primează în faţa unei clase extrem de colorate şi neunitare.


11 noiembrie 2011

Cercul cromatic

                Culorile sunt componente ale luminii care sunt observate în mod natural pe cer, în curcubeu (spectrul solar). Plasticienii au emis diverse modele cromatice. Pentru clasele mici, cercul cromatic al lui Otto Runge este cel mai simplu de explicat (steaua culorilor).
                Toţi artiştii sunt de acord cu următoarea clasificare:
- culori principale, primare, de bază: R (roşu), G (galben), A (albastru); sunt culorile pure, naturale.
- culori secundare sau binare, obţinute prin amestecul culorilor primare în proporţii egale: O (oranj), Ve (verde), Vi (violet);
  O = R + G
Ve = A + G
 Vi = A + R
- culori terţiare, (nu sunt prevăzute în programa de Educaţie Plastică pentru clasele I-IV) obţinute prin amestecul culorilor primare cu cele binare, două câte două:
 O + R = oranj + roşcat
O + G = oranj + gălbui
 Ve + G = verde + gălbui
Ve + A = verde + albăstrui
Vi + R = violet + roşcat
Vi + A = violet + albăstrui
              * Vocabularul plastic nu este obligatoriu pentru elevi la aceasă vârstă.
              Noi ne-am jucat puţin cu culorile, combinându-le şi am realizat Cercul cromatic al lui Johhanes Itten.

09 noiembrie 2011

Inteligenţa emoţională

           Recunoaşterea sentimentelor, conştientizarea propriilor trăiri şi crearea unui limbaj pentru exprimarea lor constituie o premisă esenţială pentru dezvoltarea la copii a inteligenţei emoţionale. Copiii învaţă să-şi recunoască propriile sentimente în momentul în care au exemple de acest fel în comportamentul adulţilor ori prin familiarizarea cu acest tip de vocabular în timpul conversaţiilor.
            Copiii trebuie învăţaţi că emoţiile sunt normale, că ele fac parte din propria existenţă. Trăim într-o lume marcată de schimbări rapide care ne supune permanent la adaptabilitate, lipsită de posibilitatea predicţiilor de altădată. Astfel creşterea şi maturizarea copiilor este mai dificilă ca până acum, stresul copilăriei fiind tot mai mult cauză a sinuciderilor şi depresiei la vârste fragede. Dacă familia are în acest caz rolul cel mai important, şcoala poate însă şi ea să încurajeze acest tip de învăţare - al controlului propriilor emoţii şi sentimente. Un prim pas în acest sens este identificarea sentimentelor proprii la elevi.
           9.11.2011
           O primă temă pe care o vom desfăşura este ACCEPTAREA DE SINE având ca activitate "Vânătoarea de oameni" cu obiectiv principal înţelegerea faptului că fiecare din noi are ceva unic.


           În urma acestei activitaţi de azi, elevii au învăţat că deşi avem multe trăsături comune, toţi suntem unici, avem caracteristici care ne diferenţiază şi ne individualizează.

   24.11.2011
       Activitatea de azi a avut ca obiectiv învăţarea faptului că oamenii au multe calităţi şi caracteristici diferite. Elevii au primit câte o fişă individuală pe care au împărţit-o formând  patru cadrane. Au avut ca şi sarcină de completat următoarele:
1. CEVA CE ÎŢI PLACE SĂ FACI
2. CEVA CE NU ÎŢI PLACE SĂ FACI
3. CEVA SPECIAL DESPRE TINE
4. CEVA LA CARE TE PRICEPI
            După completarea celor 4 cadrane învăţătorul a citit răspunsurile date pe fişe, iar elevii trebuiau să recunoască cine este colegul căruia îi erau caracteristice cele citite.


        Este important ca elevii să conştientizeze că oamenii însumează calităţi diferite şi schimbătoare şi că nu ne putem identifica doar printr-o calitate.     
04 noiembrie 2011

Carnavalul toamnei

             Am desfăşurat azi la nivelul claselor primare din şcoala noastră un carnaval al toamnei, un Halloween întârziat...Activitatea a cuprins clasele I-IV  (prof. înv. primar Bran Alina, prof. înv. primar Hosu Adriana, înv. Lenghel Angela, înv. Brehaiţă Rodica) de la Şcoala cu cls. I-VIII Mihail Sadoveanu Baia Mare şi clasa I (prof. înv. primar Şuluman Ionela) de la Şcoala nr. 18 Baia Mare. Partenerii acestui proiect au fost Hochia Ioana şi Hochia Adrian de la Asociaţia Mansio din Firiza. Activitaţile desfăşurate au fost:
- susţinerea unui program artistic la alegere de către fiecare clasă participantă;
- concurs "Parada Costumelor";
- concurs "Parada Dovlecilor";
- vizionarea unui desen animat.
             Activitatea s-a desfăşurat în Căminul Cultural din localitate.
             Câştigători pentru clasa a II-a au fost:
Concurs "Parada Costumelor" - locul I S. Diana şi M. Ştefan;
                                             - locul II P. Otilia;
                                             - locul III M. Denisa;
Concurs "Parada Dovlecilor" - locul I S. Larisa;
                                            - locul II F. Cristina;
                                            - locul III C: Sorina;
             Toţi elevii participanţi au primit diplome şi dulciuri.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jucati-va cu mouse-ul