31 ianuarie 2012

Activităţi “la foc continuu” la Filiala Firiza a Bibliotecii judeţene

                 ARTICOL GRAIUL MARAMUREŞULUI 31 ianuarie 2012
         Începând cu mijlocul lunii iunie 2011, când a fost inaugurată oficial, Filiala Firiza a Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” a fost organizatoare şi gazdă a numeroase activităţi, la care au luat parte în special elevi. Astfel, în luna iulie, prin activităţi de ecologizare, workshop-uri, jocuri şi concursuri tematice a fost marcată Ziua mondială a tinerilor (serbată în ziua de 15) şi au avut loc Ateliere la alegere, la care au participat 14 elevi de la Şcoala “Mihail Sadoveanu” Baia Mare. În luna august, elevii (21 la număr) au participat la ateliere de creaţie literară, dar şi la excursii tematice (10 elevi), cu iniţiere în cercetăşie. În septembrie, 7 elevi de la aceeaşi şcoală au ajutat la curăţarea curţilor oamenilor nevoiaşi. În data de 21 octombrie, prin realizarea unor prezentări PPT a fost marcată Ziua armatei, iar o săptămână mai târziu, în cadrul activităţii “Avem grijă de sănătate”, 18 copii şi tineri au participat la lecţii de sănătate corporală şi workshop-uri susţinute de un cadru medical de la Punctul sanitar Firiza. 23 de elevi şi două cadre didactice, în colaborare cu Centrul Europe Direct Maramureş, au desfăşurat, în data de 11 noiembrie, activitatea “Viaţa fără tutun”, constând în realizarea de prezentări Power-Point, discuţii libere, un concurs de desene şi eseuri. Un alt concurs de eseuri a fost prilejuit, o săptămână mai târziu, de Ziua toleranţei, iar în 25 noiembrie elevii s-au exprimat pe o temă de actualitate, în cadrul activităţii cu titlul “Efectele televizorului asupra noastră”. Ultima lună din anul 2011 a fost momentul desfăşurării unei activităţi de sezon: “Să nu uităm tradiţiile”, care a cuprins atât activităţi de creaţie literară, cât şi prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri de Crăciun din zona Maramureşului, precum şi vizionarea unor filme tematice. 35 de elevi şi 4 cadre didactice de la Şcoala “Mihail Sadoveanu” şi Şcoala nr. 11 Baia Mare au luat parte la acest ultim eveniment găzduit de Filiala Firiza a Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu”. Toate activităţile au fost organizate în colaborare cu Asociaţia Mansio.


Învăţarea prin cooperare - 2 metode

     Colţurile
                  Metoda se poate aplica după lectura unui text în clasă, vizionarea unui film etc. fiind o activitate realizată prin cooperare menită să genereze dezbateri. După alegerea temei, elevii vor reflecta asupra ei pentru a formula în final o concluzie. Fiecare elev va exprima un anumit punct de vedere pe care îl va scrie împreună cu argumentele proprii. Învăţătorul realizează o listă  sumară a acestor opinii. Elevii se vor orienta fizic în favoarea unei opinii, formând grupuri şi schimbând argumente. Fiecare grup va ocupa câte un colţ al clasei şi va întocmi o listă cu argumente. De asemenea se va alege şi un reprezentant al grupului  care va participa la dezbateri. Dezbaterea propriu-zisă  va fi urmată de o rezumare a punctelor de vedere şi argumentelor.
              Ca şi sugestii metodice, trebuie identificate teme care se pretează la opinii divergente sau la formularea unor concluzii multiple. Scopul dezbaterii este de a oferi fiecărui participant posibilitatea de a-şi găsi grupul a cărui poziţie o împărtăşeşte, nu de a participa la o competiţie care să atragă cât mai mulţi participanţi. Dezbaterea negociază poziţii fără a genera în dispute personale. De asemenea, trebuie impusă o anumită politeţe şi eleganţă, solicitându-se un limbaj şi o gestică potrivite.

 Mai multe capete la un loc 
           Etape:
- constituirea grupurilor de 3-4 elevi;
- atribuirea unui număr fiecărui membru al grupului;
- stabilirea unei teme;
- formularea, în mod individual, a unui răspuns;
- discutarea în grup a soluţiilor şi răspunsurilor şi formularea  unui răspuns al grupului;
- cadrul didactic spune un număr, iar elevul respectiv prezintă în faţa clasei discuţiile din cadrul grupului său.
          Sugestii metodice:
  • Scrieţi pe tablă sau flipchart opiniile grupurilor şi apoi dezbateţi-le cu întreaga clasă. Evidenţiaţi împreună asemănările şi deosebirile  dintre opinii şi lăsaţi elevii să opteze pentru opinia care este susţinută cu cele mai solide argumente. Dacă vi se pare că alegerea nu este bună, implicaţi-vă în calitate de partener, fără a apela la autoritatea dumneavoastră.
  • Dacă folosiţi această metodă doar în evocare, în etapa de reflecţie relansaţi problema şi îndemnaţi elevii să revină asupra opiniilor iniţiale pentru a vedea dacă s-au produs schimbări. Conştientizarea factorilor care au determinat schimbările de opinii sunt de fapt achiziţiile din activitatea respectivă.
(Vasile Flueraş - Teoria şi practica învăţării prin cooperare)


          
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jucati-va cu mouse-ul