29 martie 2011

Metode alternative de evaluare - Interviul

               Metodele alternative de evaluare care conferă strategiilor de evaluare aplicate un grad ridicat de activism, prin promovarea interrelaţionării şi colaborării dintre elevi, au importante valenţe formative:
- stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă;
- asigură o mai bună punere în practică a cunotinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii;
- asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în sistemul noţional, devenind astfel operaţionale;
- asigură un demers interactiv al actului de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia;
- descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă;
- reduce factorul de stres în măsura în care învăţătorul este un consilier, evaluarea are ca scop în primul rând îmbunătăţirea activităţii şi stimularea elevului şi nu sancţionarea cu orice preţ.
         Dintre aceste metode alternative de evaluare pot fi enumerate: portofoliul individual sau de grup, hărţile conceptuale, studiul de caz, proiectul, investigaţia, jurnalul reflexiv, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului, interviul, tehnica R.A.I. etc.(Crenguţa-Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive)
          Fiind încă la început de viaţă şcolară, am hotărât să ne jucăm puţin de-a "reporterii" şi să luăm interviuri colegilor. Tema interviului a fost George Enescu, textul nostru din Abecedar de la grupul de litere ge. Elevii au avut de pregătit în prealabil o listă cu întrebări din textul manualului. Prin tragere la sorţi s-au stabilit cele 2 grupe iniţiale: reporteri şi intervievaţi. Membrii fiecărei perechi au făcut ulterior schimb de roluri.
          După realizarea interviurilor s-au desemnat câştigătorii: "cel mai bun reporter" (Otilia) şi "cel mai bun intervievat" (Diana) prin numărarea punctajelor obţinute de fiecare echipă. Deşi la început elevii s-au manifestat mai stângaci, spre sfârşitul activităţii, şi-au învins emoţiile şi cei mai retraşi, reuşind să comunice corect şi eficient.

23 martie 2011

Metode active - Ciorchinele

         Cel mai important aspect al învăţării active îl constituie faptul că elevii devin coparticipanţi la procesul propriu de instruire şi educare. Pentru atingerea finalităţilor educaţiei o importantă sarcină a cadrului didactic este contextualizarea metodelor didactice la specificul demersului educativ. Pentru o eficientizare a acestor metode este necesară cunoaşterea lor teoretică, o minimă experienţă în utilizarea şi integrarea lor în procesul didactic, în interrelaţie cu metodele tradiţionale.
         Ciorchinele este o metodă care se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor învăţate anterior sau în evocare, potrivit structurii RWCT. Elevii sunt puşi în situaţia de a stabili conexiuni între elementele studiate, de a se implica activ în procesul de gândire. Ei devin astfel din actori, participanţi activi la procesul învăţării, sunt pregătiţi să-şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, devin mobilizaţi în raport cu sarcinile de învăţare date.
             Ca şi scenariu, în centru se notează conceptul de referinţă, apoi se trasează sateliţii cu conceptele anexe şi de la fiecare ideile derivate. Realizarea unui ciorchine presupune comparaţii, raţionamente, clasificări, ierarhizări.

Ciorchine - Sunetul şi litera g, G


Ciorchine - Primăvara
18 martie 2011

Stimularea interesului pentru lectură la şcolarul mic

        Micii cititori trebuie iniţiaţi şi obişnuiţi cât mai de timpuriu cu folosirea concomitentă a cărţilor şi a mijloacelor audiovizuale moderne ca şi condiţie esenţială a învăţării eficiente. Toţi cei implicaţi în procesul educativ au nevoie de răbdare, perseverenţă, voinţă pentru a duce la bun sfârşit acest lucru şi, mai ales, de modelul propriu.
         Ca şi cadre didactice, în recomandarea lecturii este necesar să ţinem seama de cerinţele programei, de preferinţele elevilor sau  posibilitatea lor de procurare a cărţilor.
         Când gustul pentru lectură se formează din primii ani de şcoală, acesta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă. Există câteva mijloace prin care se poate urmări dezvoltarea vocabularului elevilor şi a exprimării. Este necesară utilizarea de diverse strategii ale muncii cu cartea care să îi facă pe elevi să îndrăgească eroii din poveşti şi basme, dar în acelaşi timp să-şi dezvolte şi gustul pentru lectură. Una din metode este realizarea unei biblioteci a clasei de unde elevii să poată citi cărţi, de asemenea ei înşişi pot confecţiona cărticele pe diverse teme. Vizionarea unor filme realizate după basme şi poveşti celebre, succedată de citirea textului poate genera, de asemenea discuţii referitoare la diferenţele între film şi textul literar.
           O altă metodă eficientă este selectarea unor fragmente din textele literare, fragmente care să incite la lectura totală a textului. Concursurile, şezătorile literare pot avea influenţe pozitive în acest sens.
           Un rol extrem de important în îndrumarea lecturii elevilor îl are şi mediul familial. Ţinând cont de faptul că dezvoltarea cognitivă şi emoţională a copiilor este diferită, părinţii trebuie să fie atenţi la dezvoltarea armonioasă evitând comparaţiile cu alţi copii şi observaţiile care îi pot inhiba.
            Controlul lecturii elevilor trebuie să fie o activitate permanentă a învăţătorului cu scopul de a preveni comoditatea, efectuarea de lecturi facile, superficialitatea, neglijarea cărţilor. În recomandarea textelor pentru lectură trebuie ţinut cont de sprijinul acestora pentru realizarea obiectivelor şcolare, posibilitatea copiilor de a corela, de a achiziţiona informaţii prin efort propriu, de a dobândi autonomie intelectuală.
         ( Revista DIDACTICA, nr. 18 ianuarie 2011)
02 martie 2011

CAMPANIE DE MOTIVARE

                În cadrul campaniei de motivare desfăşurată împreună cu Asociaţiile România în Europa Unita şi Couriers for Christ, Centrul de Informare şi Educare Firiza, Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Baia Mare, Şcoala structură Chechiş şi alţi parteneri media vom strânge mărţişoare realizate de elevi ai claselor I-IV (înv. Hochia Ioana, înv. Hosu Adriana, înv. Oşan Carlota, înv. Vălenaş Cornelia, înv.Mureşan Daniela) şi le vom oferi personalului de la Spitalul Judeţean Constantin Opriş Baia Mare în data de 1 Martie.
                  Prin această acţiune sau gest simbolic dorim să le mulţumim că sunt alături de noi şi încă ne mai ajută. În condiţiile actuale nu e uşor să ai cea mai mare responsabilitate asupra vieţii umane şi să fii răsplătit atât de puţin.
                   Sloganul campaniei - PENTRU NOI ÎNSEAMNĂ MULT CEEA CE FACEŢI!
Ziarul local - Glasul Maramureşului, 1 martie 2011
          În data de 1 martie, doi băieţi ai clasei noastre (Florin şi Ştefan), împreună cu alţi cinci colegi mai mari au oferit câte un mărţişor realizat de noi, personalului din cadrul Spitalului Judeţean Baia Mare, dar şi bolnavelor aflate în spital la momentul respectiv. Acţiunea s-a bucurat de mult succes, micuţii elevi reuşind să impresioneze cu gestul lor până la lacrimi pe doamnele şi domnişoarele cărora le-au făcut această mică surpriză.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jucati-va cu mouse-ul