23 martie 2011

Metode active - Ciorchinele

         Cel mai important aspect al învăţării active îl constituie faptul că elevii devin coparticipanţi la procesul propriu de instruire şi educare. Pentru atingerea finalităţilor educaţiei o importantă sarcină a cadrului didactic este contextualizarea metodelor didactice la specificul demersului educativ. Pentru o eficientizare a acestor metode este necesară cunoaşterea lor teoretică, o minimă experienţă în utilizarea şi integrarea lor în procesul didactic, în interrelaţie cu metodele tradiţionale.
         Ciorchinele este o metodă care se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor învăţate anterior sau în evocare, potrivit structurii RWCT. Elevii sunt puşi în situaţia de a stabili conexiuni între elementele studiate, de a se implica activ în procesul de gândire. Ei devin astfel din actori, participanţi activi la procesul învăţării, sunt pregătiţi să-şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, devin mobilizaţi în raport cu sarcinile de învăţare date.
             Ca şi scenariu, în centru se notează conceptul de referinţă, apoi se trasează sateliţii cu conceptele anexe şi de la fiecare ideile derivate. Realizarea unui ciorchine presupune comparaţii, raţionamente, clasificări, ierarhizări.

Ciorchine - Sunetul şi litera g, G


Ciorchine - Primăvara
2 comentarii:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jucati-va cu mouse-ul