14 octombrie 2011

În vizită la Barajul Strâmtori


La 10 ani de la înfiinţare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI - Maramures, a iniţiat pentru elevi un CONCURS DE ESEURI, DESENE SI FOTOGRAFII, în cadrul campaniei “ECONOMISEŞTE APA”.
Pornind de la motto-ul: “DACĂ APĂ NU E, NIMIC NU E!” şi, ţinând cont de deviza aleasă de ONU în 2011 pentru a celebra Ziua Mondială a Apei: “APĂ PENTRU ORAŞE – RĂSPUNZÂND PROVOCĂRII URBANE”, ADI a lansat concursul cu tema "Apa în viaţa noastră". 

Pe lângă creaţie, concursul are ca scop conştientizarea şi informarea cetăţenilor despre importanţa apei în viaţa noastră şi despre eforturile necesare pentru a bea o apă curată  şi a menţine apele curate.
  
11 octombrie 2011

Şcoala altfel

         Conform noii structuri a anului şcolar în săptămâna 2 - 6 aprilie 2012 se vor organiza activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului intitulat "Şcoala altfel". Scopul acestui nou program este implicarea elevilor şi dascălilor în activităţi care să corespundă preocupărilor şi intereselor lor, să le pună în valoare talentele şi aptitudinile din diverse domenii.
          Planificarea acestor activităţi se va face la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu toţi elevii şi dascălii, cu excepţia celor participanţi la olimpiadele  sau concursurile naţionale din această perioadă. Elaborarea programului de activităţi se va efectua după colectarea propunerilor şi dezbaterea lor în cadrul şedinţelor cu părinţii, orelor de consiliere şi orientare sau consilii la nivelul comisiilor metodice. Selecţia activităţilor propuse, tipurile de activităţi, durata lor, modul de organizare, responsabilităţile se stabilesc în cadrul Consiliilor profesorale şi sunt apoi aprobate de CA al unităţilor respective.
            Este recomandată elaborarea unor proiecte, parteneriate în această perioadă şi popularizarea lor la nivelul comunităţii locale.
           Exemple de tipuri de activităţi care se pot realiza în această perioadă:
- activităţi culturale;
- activităţi tehnico-ştiinţifice;
- activităţi sportive;
- activităţi pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare;
- activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos;
- activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului;
- activităţi de educaţie rutieră, PSI.
           Aceste activităţi se pot organiza sub diverse forme:
  • ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice;
  • competiţii organizate la nivelul şcolii;
  • dezbateri;
  • voluntariat;
  • campanii de prevenire;
  • proiecte comunitare;
  • tabere;
  • parteneriate educaţionale.
           Activităţile vor fi organizate în fiecare zi a săptămânii acoperind cel puţin numărul de ore obişnuit prevăzut în orarul şcolii. După aprobare în CA, programul devine obligatoriu atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. La finalul programului se va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor derulate.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jucati-va cu mouse-ul