28 februarie 2011

STOP OBESITY!

               Astăzi a avut loc în şcoala noastră o acţiune în cadrul proiectului STOP OBESITY! realizat de Asociaţia ROMANIA ÎN EUROPA UNITĂ în parteneriat cu Asociaţia Mansio. La acţiune au participat elevii claselor I şi a II-a. Proiectul este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Tineret în Acţiune. 
              "Ideea de proiect este de interes european deoarece se referă la strategia europeană pentru nutriţie şi combaterea obezităţii şi a bolilor asociate acesteia şi promovează toleranţa. Proiectul STOP OBESITY! face apel la modalităţi de abordare inovatoare a temei propuse, prin mijloacele multi-media de ultimă oră, prin redarea subiectului tratat într-o formă imagistică tridimensională deosebit de atractivă şi le propune elevilor o adevărată călătorie virtuală prin universul alimentelor sănătoase şi a unei vieţi bazate pe mobilitate". (Camelia Deac - preş. executiv al Asociaţiei România În Europa Unită )
               Obezitatea reprezintă una dintre cele mai frecvente boli ale omului modern. În zilele noastre riscul obezităţii creşte, având ca victime copii cu vârste cuprinse între 7-14 ani, din cauza consumării produselor fast-food. Copiii care suferă de obezitate trebuie sfătuiţi în ceea ce priveşte alimentaţia raţională şi, cel mai important, încurajaţi să desfăşoare o activitate fizică mai crescută. Ei trebuie sfătuiţi şi ajutaţi să-şi schimbe atitudinea faţă de consumul de alimente. Restricţionarea consumului de alimente, în special al celor cu conţinut de grăsimi, nu este recomandată pentru copii, putându-le compromite creşterea.
                    Suntem ceea ce mâncăm!
                   
20 februarie 2011

Metode active - Blazonul

               Întrucât ne aflăm deja în semestrul II al acestui an şcolar (clasa I) consider ca fiind oportună începerea aplicării metodelor active în desfăşurarea orelor.  Sporadic am mai utilizat brainstormingul, explozia stelară, "Eu am, cine are", însă doar variante orale şi modificate, fie reprezentate prin desen. Orele de abecedar şi cele de cunoaşterea mediului par a se plia mai bine deocamdată pe acest tip de metode. Ceea ce consider şi personal a fi caracteristic pentru metodele interactive sunt: centrarea demersului didactic pe elevi şi pe activitate; comunicarea multidirecţională; accentul pus pe dezvoltarea gândirii critice, formarea de aptitudini şi deprinderi, competenţe; încurajarea participării elevilor, a iniţiativei, creativităţii; parteneriat învăţător / elev etc.
                 Prima metodă utilizată va fi în cadrul orei de cunoaşterea mediului la tema - Anotimpurile (Toamna), unde vom realiza un blazon (individual) şi ciorchine (frontal).


Cadran I: Fructe, legume, frunze de toamnă;
Cadran II: Cum se pregătesc animalele pentru iernat?
Cadran III: Lunile de toamnă;
Cadran IV: Peisaj de toamnă.
13 februarie 2011

Alegerea opţionalului - Teatru

          Prin opţionalul ales la clasă se  încearcă ca fiecare copil normal dezvoltat fizic şi psihic să fie capabil de un anumit ,,act creativ’’ care se poate manifesta sub diferite forme.
          Din punct de vedere metodologic, opţionalul ,,Teatru-Micii actori’’ îmbină obiective şi standarde de performanţă din domeniul limbii şi literaturii române şi artelor.   
          Prin intermediul activităţilor din cadrul lui, elevii îşi dezvoltă atenţia distributivă, memoria, gândirea, imaginaţia şi vocabularul, cunoştinţele lor cunosc un salt calitativ, se trezeşte curiozitatea, interesul, se nasc sentimente, se formează atitudini, îşi autoeducă stăpânirea de sine, perseverenţa, curajul şi spiritul de răspundere; întreaga personalitate a copilului se dezvoltă.
           Prin dramatizare, jocuri de rol, copiii timizi îşi înving treptat teama, devin mai siguri pe ei, citesc şi memorează, dar şi interpretează un rol, se transpun într-un personaj şi-l îndrăgesc, contopindu-se sufleteşte cu acesta, iar bucuria propriului succes îi face încrezători în forţele lor. Mulţi dintre ei ajung să fie uimiţi şi încântaţi de ceea ce ei însăşi au reuşit să realizeze.
            Datorită faptului că majoritatea activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia, sunt activităţi de grup, îi apropie pe copii între ei, îi ajută la formarea comportamentului de echipă, îi învaţă să ţină seama de ceilalţi colegi. Teatrul înlătură individualismul şi egoismul ce se manifestă la elevii care provin din familii cu un singur copil, dezvoltând în acelaşi timp colaborarea între elevi, între elevi şi învăţător.(sursa www.pagini-scolare.ro)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jucati-va cu mouse-ul