13 februarie 2011

Alegerea opţionalului - Teatru

          Prin opţionalul ales la clasă se  încearcă ca fiecare copil normal dezvoltat fizic şi psihic să fie capabil de un anumit ,,act creativ’’ care se poate manifesta sub diferite forme.
          Din punct de vedere metodologic, opţionalul ,,Teatru-Micii actori’’ îmbină obiective şi standarde de performanţă din domeniul limbii şi literaturii române şi artelor.   
          Prin intermediul activităţilor din cadrul lui, elevii îşi dezvoltă atenţia distributivă, memoria, gândirea, imaginaţia şi vocabularul, cunoştinţele lor cunosc un salt calitativ, se trezeşte curiozitatea, interesul, se nasc sentimente, se formează atitudini, îşi autoeducă stăpânirea de sine, perseverenţa, curajul şi spiritul de răspundere; întreaga personalitate a copilului se dezvoltă.
           Prin dramatizare, jocuri de rol, copiii timizi îşi înving treptat teama, devin mai siguri pe ei, citesc şi memorează, dar şi interpretează un rol, se transpun într-un personaj şi-l îndrăgesc, contopindu-se sufleteşte cu acesta, iar bucuria propriului succes îi face încrezători în forţele lor. Mulţi dintre ei ajung să fie uimiţi şi încântaţi de ceea ce ei însăşi au reuşit să realizeze.
            Datorită faptului că majoritatea activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia, sunt activităţi de grup, îi apropie pe copii între ei, îi ajută la formarea comportamentului de echipă, îi învaţă să ţină seama de ceilalţi colegi. Teatrul înlătură individualismul şi egoismul ce se manifestă la elevii care provin din familii cu un singur copil, dezvoltând în acelaşi timp colaborarea între elevi, între elevi şi învăţător.(sursa www.pagini-scolare.ro)
2 comentarii:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jucati-va cu mouse-ul