08 iunie 2011

Învăţarea prin cooperare


Învăţarea prin cooperare este o metodă didactică fundamentată pe organizarea elevilor în grupuri mici pentru a putea lucra împreună, astfel încât fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la sporirea performanţelor celorlalţi membri ai grupului. Elevii învaţă prin interacţiune cu ceilalţi, nu unii alături de ceilalţi, fiind direcţionată spre asigurarea dimensiunii sociale a învăţării prin dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală, a competenţelor şi a comportamentelor sociale. Acest tip de învăţare nu este echivalent cu învăţarea în grup. Ea are conţinut şi instrumentar specific, ceea ce creează premisele utilizării ei alături de celelalte metode în proiectarea didactică.
Învăţarea prin cooperare reprezintă o strategie pedagogică prin care se încearcă a-i determina pe elevi să lucreze în grup, într-un mod interdependent. Învăţarea prin cooperare are efecte pozitive asupra reuşitei şcolare. Elevii care au ocazia de a lucra în colaborare învaţă mai repede şi mai eficient, ei se simt mai bine în activităţile de învăţare. Cooperarea între elevi duce la atenuarea egocentrismului.
        Elevii învaţă nu unii cu alţii, ci unii în relaţie cu alţii, se exersează în a reflecta împreună, aprofundând în mod colectiv o problemă dificil de rezolvat; interacţiunile şi confruntările dintre membrii grupului permit informaţiei să circule în interiorul grupului şi să fie ulterior transmisă de către grup prin raportorul grupei. 
          Cooperarea îi solicită pe elevi să ia cunoştinţă de responsabilităţile lor, faţă de sine şi faţă de coechipieri.
          În general munca în echipă sau grupuri mici place elevilor. Aproape întotdeauna las la alegerea copiilor componenţa grupurilor. Ei şi-au format deja abilitatea de a-i primi în grupul lor şi pe elevii slab pregătiţi pentru a-i ajuta. În fiecare clasă există câţiva elevi cu calităţi de lider, iar în jurul acestora se formează grupurile.
          Ceea ce este benefic la acest tip de învăţare este faptul că ea încurajează la o atitudine deschisă, se bazează pe iniţiative personale, pe creativitate, imaginaţie şi favorizează o angajare intensă a elevilor. Totodată ea continuă şi după plecarea de la şcoală având efecte  pozitive în comunicarea dintre elevi şi  favorizând întrajutorarea.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jucati-va cu mouse-ul